Tak – underhåll och åtgärder vid påväxt

Exempel på lav, på ett papptak Exempel på lav, på ett papptak
Lav samt mossa på papptak Lav samt mossa på papptak

Taket är den ytan som står för ett väldigt viktigt skydd mot både solens heta strålar, nederbörd, höststormar och vinterns is. Trots detta är det en yta vi ofta glömmer bort eller till och med ignorerar. Det behöver inte vara så avancerat att ta hand om taket. Gå upp på taket två gånger per år, antingen själv eller om ni hittar någon som vill hjälpa er.
På våren kontrollerar ni att allt sitter som det ska, inga lösa pannor eller lossnande skarvar i tätskiktet. Borsta/ta bort lös smuts som t.ex. löv och barr från tak och hängrännor.
På hösten Är det i princip samma sak men då gör ni detta för att känna er trygga inför höstens och vinterns påfrestningar. Även nu kan ni borsta/ta bort lös smuts och justera eventuella brister.

Behandlar ni ert tak med Grön-Fri vart 4:e år kommer ni alltid ha ett tak fritt från påväxt.

Vad är då påväxt på tak?

Alger

Ett tak, halva är behandlat med Grön-Fri
Ett tak, halva är behandlat med Grön-Fri

Alger är den påväxt som kommer snabbast, men också den som är lättast att bli av med. Den visar sig som en grön eller brun beläggning främst på skuggiga ytor. På vissa ljusa takmaterial kan man se en mörk hinna av vad man kan tro vara smuts. Det är mycket troligt alger.

Lav

Exempel på lav, på ett papptak
Exempel på lav, på ett papptak

Lav är i särklass den svåraste påväxt att bli av med. Den växer långsamt och rötterna går ner i ytans små porer. Laven vissnar direkt efter behandlingen med Grön-Fri men kan sitta kvar på ytan i upp till 2 år.

Mossa

Exempel på mossa på tak
Exempel på mossa på tak

Volymmässigt den största. Binder fukt och medför att mossan växer delvis på tidigare generationer mossa. Mossan syns ofta i skarvar och i ränndalar på pannor,  eternit och även plåt.

Generella behandlingsråd

Högtryckstvätt bör undvikas av flera olika skäl. Vattnet kan pressas in till andra byggnadsdelar. Sporer från påväxt frigörs och sprids till andra tak och byggnadsdelar. Asbest kan frigöras från eternitplattor och spridas i ett stort område. Ytskikt, sand mm, på betongpannor kan helt eller delvis försvinna.

På främst betong- och tegelpannor bör ytan sopas rent från löst sittande smuts men även från mossa. (Rensa samtidigt hängrännorna.) Eternittak innehåller asbest och där ska borstning undvikas eftersom det frigör denna asbest.
För enskilda hustak räcker en lågtryckspruta (trädgårdsspruta). Ska du däremot behandla fler tak eller stora ytor rekommenderas en bättre spruta, t.ex en sprutvagn.

Vid behandling med Grön-Fri undviker man all efterbehandling och låter naturen sköta rensningen av taket. Ni kan ta ett foto på taket innan behandlingen. Ni får då något att jämföra förändringen med.
Behandla inte solvarma ytor, fukta ytorna före behandling med vatten. Undvik även att behandla frostbelagda ytor.

För att påskynda processen kan ytan borstas med grov borste, efter 5-6 månader, för att få bort resterna av främst laven som tar längst tid att försvinna..