Skyltar och plåt

Rengöra skyltar
Rengöra skyltar med bestående resultat.

Vad många tror är smutsiga skyltar är ofta skyltar med påväxt. Det finns främst två orsaker till detta:

  1. Mikroorganismer växer i eller på ytan.
  2. Mikroorganismer växer på eller i smutsen.

Mikroorganismer växer i eller på ytan
Generellt gäller att en slät yta försvårar etableringen av alger. Problemet ligger i att alla ytor har eller får mikrosprickor/-gropar där alger får fäste. Rengöring med högtryckstvätt räcker inte för att få bort algernas ”rotsystem” som har ett bra grepp i mikrosprickorna/-groparna.

Mikroorganismer växer på eller i smutsen
Smuts binder fukt och ger samtidigt näring åt algernas påväxt. Om skyltar tvättas regelbundet försvåras etableringen av alger. Problemet är att de tvättas väldigt sällan.

Smuts kan tvättas bort. I annat fall räcker inte tvättning.

Vi har följt händelseförloppet på en skylt under 2 år.
Det förefaller som om släta ytor sällan består av enbart smuts utan rengöringen måste kompletteras med Grön-Fri.

April år första året
Skylten behandlades på en mindre yta.
Behandlingen bestod i att enbart spruta på Grön-Fri.
Inget efterarbete!

Efter en dag märktes det tydligt var behandlingen utförts. (Första bilden ovan.)

På försommaren första året rengjordes skylten med högtryckstvätt.
Skylten var då skinande ren på alla ytor.

November första året kontrollerades skylten.
Skylten visade tydliga tecken på nedsmutsning/återväxt av alger. (Andra bilden ovan.)

På de ytor som behandlats med Grön-Fri var ytan fortfarande ren!

Maj Efter 1 år kontrollerades skylten igen.
Skylten visar tydliga tecken på var alger växer, och även var smuts samlas.

Vi kan konstatera att under det kalla halvåret sker en långsammare påväxt än under sommarhalvåret.

Februari efter två år
Rengöringen, i detta fall med högtryckstvätt, medförde att skylten var lika grön efter 2 år som före tvättning.
Undantaget är på den ytan som behandlats med Grön-Fri. Detta visar tydligt vilken långtidseffekt Grön-Fri har på skyltar. (Tredje bilden ovan.)

Rekommendation
Börja med att behandla skyltarna med Grön-Fri. Vänta minst 1 dygn, gärna längre tid.
Därefter kan skyltarna rengöras med antingen en högtryckstvätt eller Underhållstvätt och borste. Högtryckstvätt kan vara väldigt effektivt men är samtidigt ett verktyg som kan hanteras felaktigt.

Ni kommer på detta sätt hålla skyltarna fria från smuts och påväxt, vilket ger en upplevelse av rena skyltar. Ni bör efter 4 år behandla med Grön-Fri eftersom algerna kan ha börjat få fäste igen.

En ren skylt är trots allt enklare att läsa.