Renovera trall och utemöbler av trä

Alla träytor behöver förr eller senare underhållas från att brytas ner av alger, bakterier, fukt, solens UV-strålar och vind. De yttersta träfibrerna blir gråa då eventuell ytbehandling inte längre klarar av sin uppgift. På denna sida beskriver vi en metod för att renovera träytor. Detta är inte enda alternativet utan det finns flera olika sätt att göra det på.

Vi har en serie produkter för detta ändamål – de kallas för REDO.

Behov av renovering

Med Redo Hus- & Trävård återskapar du trist grånat och smutsigt trä till en vacker träyta.Stoppa vidare angrepp från alger och mögel.

De allra flesta ytor har angrepp av främst alger. Trall och uteplatser har ofta en grönaktig yta. Den blir hal när det är fuktigt och bara det är ju ett skäl att sanera ytan från detta. Behandlas detta så minskas också risken för att detta biologiska angrepp äter sig in djupare i trämaterialet.
Till detta används Prick-fri.

Blöt ytan med REDO Trä-Rent Rengöring

REDO Trä-Rent Rengöring hjälper till att lösa upp gamla träfibrer. Håll ytan blötlagd och vänta några minuter.Slipa bort gamla träfibrer, smuts och ev. olja

REDO Stålborste följer ett ojämnt underlag bra och tar bort yttersta lagret av gamla träfibrer, smuts och eventuell olja. Är underlaget plant kan så klart slippapper användas i kombination med REDO Stålborste.


Neutralisera ytan med REDO Blekmedel

Neutralisering utförs för att skölja bort rester av REDO Trä-Rent Rengöring. Finns detta kvar finns nämligen en risk för att påverka eventuell efterföljande oljebehandling. Blekmedlet bleker dessutom ytan för att göra träet ljusare. 
Vänta därefter tills ytan torkat ordentligt, det kan ta upp till en vecka. Vid regn tar det då klart längre tid.

Olja ytan

Olja påförs för att skydda ytan. Det finns så klart alternativa metoder men olja är ju den vanligaste. Kina-olja rekommenderas ofta men det viktiga är att använda en produkt av god kvalitet.


Renovera trall och utemöbler av trä så här:

  1. Steg 1. Rengöring:  Blöt ytan som ska behandlas med vatten. Applicera REDO Trä-Rent Rengöring på en begränsad yta. Låt verka i ett par minuter och bearbeta ytan med Redo stålborste. Skölj borsten och ytan som bearbetas med jämna mellanrum. Arbeta i etapper på en begränsad yta.
  2. Steg 2. Neutralisering: Applicera REDO Blekmedel med spruta eller pensel. Håll ytan fuktig i 15–20 minuter. Skölj av ytan väl med vatten. Låt träet torka. Detta kan ta 1 vecka eller t.o.m längre om det regnar.
  3. Steg 3. Slutbehandling med olja: Applicera olja av god kvalitet med pensel. Starkt sugande ytor bör behandlas flera gånger.
  4. Torka alla ytor med trasa efter 15–20 minuter. Detta görs även om det inte finns något synbart överskott av olja på ytan.

Läs mer om hur du sköter och underhåller trä »