Markytor

Marksten

Stenplattor

GravstenStenstolpar


 

Med markytor menar vi belagda ytor av asfalt, betong, grus och sten. Dessa ytor är kalla, dvs värms upp endast av solen. Marken har en avkylande effekt. Det kan så klart finnas en monterad värmekabel vilket ger värme. Är det kallt stannar fukt från kondens och nederbörd längre tid. Detta ger en bra miljö för påväxt av alger, lav och mossa.

Det finns olika sätt att underhålla dessa ytor.

  • Borsta bort lös smuts.
  • Kratta grusgångar och plocka ogräs. En del bränner bort ogräs i grusgångar.
  • Diverse kemikalier.

Att borsta ytan eller kratta gången är ju det mest naturliga. Har däremot alger, lav och/eller mossa fått fäste kan ni först borsta av ytan och därefter behandla med Grön-Fri.