Insida hus

Mögel på fogar i dusch

Kakel- och Silikonfogar

Svampangrepp

Svamp

I bjälklag

I väggar

Mögel på gips

Bakom lister på gipsvägg 

Bjälklag/vindar

Mögel i källare

Putsad vägg i källare

Källare

Upptäcker ni påväxt i en byggnad så finns det en orsak. Det är då viktigt att veta varför och eventuellt åtgärda detta. Upptäcker ni svanpangrepp (hussvamp…) så är vår rekommendation att ni kontaktar en yrkesman som får göra en bedömning om lämplig åtgärd.

Är det i mindre omfattning beror det troligen på ett ventilationsproblem som kan orsaka kondens på materialet. Vindar är exempel på detta. Luften i vindsutrymmet värms upp och kondenserar därefter på råsponten som är kall då den kyls ner av utsidan.

När det gäller mindre angrepp så rekommenderar vi Mögel-Fri. Denna kan du använda i bland annat grunder, på vindar och i våtutrymmen (kakel- eller silikonfogar).