Målad träfasad med påväxtl

Träfasader

Ett problem med träfasader är att underlaget består av organiskt material. Mögelsvampar är därmed ett större problem än på mineraliska material. Har ytan dessutom målats om flertalet gånger finns risk att det emellan varje färgskikt finns påväxt. En behandling bör utföras enligt följande steg:

  1. Täck växter med plast.
  2. Applicera Prick-Fri med spruta, pensel eller borste.
  3. Bearbeta den blöta ytan med borste.
  4. Låt verka minst ett dygn.
  5. Fortsätt behandlingen med Jape Underhållstvätt om ytorna inte ska målas eller med Jape Målningstvätt vid ommålning.