Spritputsad fasad med påväxt av alger

Mineraliska fasader: betong, puts, tegel

På dessa ytor är det förutom smuts främst alger och lavar som missfärgar ytan. Alger och lavar binder smuts som binder fukt.

Första behandlingen blir något mer arbetsintensiv än de efterföljande. Gör så här:

  1. Applicera Grön-fri med antingen en lågtrycksspruta eller en pensel. På detta sätt kommer alger och lavar att dö. Detta sker som regel inom ett dygn. När denna påväxt är död kommer den först att skifta färg och detta kan ni se under den kommande veckan.
  2. Låt vädret göra jobbet. Mikroorganismerna kommer att släppa från ytan. Det är regn och vind som gör jobbet och därmed få fram en finare yta.
  3. Vid första behandlingen är det en fördel att utföra en lättare fasadtvätt. Detta görs för att det troligtvis finns en del smuts på ytan. Fasadtvätt kan utföras före eller efter Grön-Fri behandling. Det är viktigt att veta att det som växer kan spridas till andra byggdelar om t.ex borste eller högtryck används före Grön-Fri behandling. Det blir emellertid ett snabbare resultat. Det bästa alternativet är att först behandla med Grön-Fri, vänta minst ett dygn och därefter tvätta fasaden.

Tips: Vill ni spara både tid och pengar låter ni tiden och naturen jobba för er. Behandla enbart med Grön-Fri. Är fasaden relativt smutsig kan det vara svårt att avgöra om det enbart räcker med Grön-Fri. Här kan ni få råd av en entreprenör.

Regelbunden behandling ger bestående resultat. Vi rekommenderar en Grön-Fri behandling var 4:e år. Då applicerar ni bara Grön-Fri utan efterföljande arbete. Återigen –  låt vädret sköta jobbet.