produkter

Fasader

Läs om missfärgade fasader med påväxt. Här berättar vi kortfattat om vad det är som orsakar missfärgningar men även vilken åtgärd som behövs. 

Tak

Det finns olika takmaterial som t.ex lertegel, betongtegel, tätskikt (papptak), plåt. Beroende på material, väderstreck, isolering m.m. så åldras taken olika. Läs mer vad vi har lärt oss och vad ni bör tänka på.

Betong

Betong är ett fantastiskt material. Många uppskattar ytan ur ett rent estetiskt perspektiv och för andra är det bara en grå tråkig yta. Hur som helst vill naturen ta över även dessa ytor. Det går snabbare då ytorna är ouppvärmda. Stödmurar och parkeringsgarage är exempel på ytor där den röda algen trivs bra. Hur svårt är det då att behålla en ren yta?  

Markytor

Markytor är kalla, fuktiga och oftast av sten/ betong. Det finns även trall men den ligger sällan direkt mot marken.
Dessa ytor ut är inte sällan täckta med löv och gräs vila i sin tur binder fukten. Ytorna är relativt kalla och framförallt inte uppvärmda, om det inte finns en värmekabel inkopplad. Tillsammans blir detta en trivsam miljö för tillväxt av alger och mossa. Detta kräver ju rätt underhåll. Läs mer om vad ni kan göra.

Trä

Vår byggnadskultur består av mycket trä. Vi använder det som stommaterial, beklädnadsmaterial, ytmaterial och även till deignade föremål. Utsätts inte trä för fukt kan det bibehålla sin form, funktion och skick i hundratals år. Hur ska ditt trä skyddaas? Har du redan fått angrepp av biologisk påväxt? ser det bra ut men behöver ett förebyggande skydd? 

Välj rätt spruta

Sprutor är utvecklade för olika kemikalier. Ska ni spruta Fri-serien kan ni välja de flesta sprutor, gärna vår Fri-spruta. Är det däremot syror eller basiska vätskor så ställer det olika krav på framförallt packningar. Med vår Produktnyckel kan ni vara säker på att välja rätt spruta.